Türkiye’nin Çelişen Su Politikaları Üzerinden Kömür Sektörüne Bakış

Hazırlayan kurum: TEMA
Yayımlandığı tarih: Eylül 2022


Raporda, su varlıklarına yönelik mevzuatta birbiri ile çelişen hususlar irdelenmiş; kömür madenciliği ve kömürlü termik santraller nedeniyle tüketilen, kirletilen ve döngüsü bozulan su varlıklarımız vakalar üzerinden incelenmiştir.