Yükseliş ve Çöküş 2022: Kömürlü Termik Santrallerin Küresel Takibi

Hazırlayan kurum: Global Energy Monitor
Yayımlandığı tarih: Nisan 2022


Bu yıl sekizincisi yayımlanan rapor, dünyadaki kömürlü termik santraların izini sürüyor, kömürden elektrik üretimi ne yöne gidiyor, kısaca özetliyor.