Çelişkiyi Aşmak: Türkiye’nin Yeşil Devrimi ve Yeni Kömür Yatırım Planları

Hazırlayan kurum: WWF-Türkiye ve SEFiA
Yayımlandığı tarih: Nisan 2022


WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği’nin (SEFiA) yayımladığı “Çelişkiyi Aşmak: Türkiye’nin Yeşil Devrimi ve Yeni Kömür Yatırım Planları” adlı rapor, Afyon’un Dinar ilçesinde planlanan kömürlü termik santralin ekonomik analizini yapıyor ve kamu bütçesine getireceği yükü ortaya koyuyor.