Kömür Madenciliği ve Termik Santrallerin Su Varlıkları Üzerine Etkileri: Afşin-Elbistan Örneği

Hazırlayan kurum: TEMA
Yayımlandığı tarih: Eylül 2022


Rapor, Kahramanmaraş Afşin-Elbistan Termik Santrallerinin ve bölgedeki kömür madenciliğinin su varlıkları üzerine etkisi incelenmektedir.