Kömür Madenciliği ve Termik Santrallerin Su Varlıkları Üzerine Etkileri: Milas Örneği

Hazırlayan kurum: TEMA
Yayımlandığı tarih: Eylül 2022


Rapor, Muğla Milas’ta bulunan Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri ve bölgedeki kömür madenciliğinin su varlıkları üzerine etkisi incelemektedir.