Dinar’ın Hidrojeolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Hazırlayan kurum: TEMA
Yayımlandığı tarih: Eylül 2022


Rapor, Afyon Dinar Dombay Ovası’nda yer alan kömür sahası ve olası termik santral işletmelerinin su varlıkları üzerine etkisi incelemektedir.