Yükseliş ve Çöküş 2023

Hazırlayan kurum: Global Energy Monitor
Yayımlandığı tarih: Nisan 2023


Bu yıl dokuzuncusu yayımlanan rapor, dünyadaki kömürlü termik santraların izini sürüyor, kömürden elektrik üretimi ne yöne gidiyor, kısaca özetliyor.