Türkiye’de Kronik Kömür Kirliliği

Hazırlayan kurum: HEAL
Yayımlandığı tarih: Ocak 2021


Türkiye’de Kronik Kömür Kirliliği raporu 2019 yılında Türkiye’de işletmede olan linyit, taş kömürü veya asfaltit kullanan 28 adet büyük (100 MW ve üzeri kurulu güce sahip) kömür santralinin hava kirliliği yoluyla yarattığı sağlık yükünü tahmin etmeyi amaçlar. 2019 yılı sonu itibariyle kömürlü termik santraller Türkiye elektriğinin yaklaşık yüzde 37’sini üretmektedir. Bu analiz, HEAL’in 2015’de yayınladığı Ödenmeyen Sağlık Faturası raporunun ayrıntılı bir güncellemesidir.