Yenilenebilir Enerji Çağında Kömürün Fizibilitesi: Hunutlu Termik Santrali Örneği

Hazırlayan kurum: WWF
Yayımlandığı tarih: Ocak 2021

Rapor, sürdürülebilir ve dayanıklı bir sistem tasarımının temelini oluşturan enerji dönüşümüne ilişkin eğilimlerden ve kömür üzerindeki politik ve finansal baskılardan yola çıkararak, yenilenebilir enerji çağında kömür yatırımlarının fizibilitesini tartışmaktadır. Fizibilite analizi için örnek olarak seçilen Hunutlu Termik Santrali, Adana’da inşaatı devam eden ve Çin’in Türkiye’deki en büyük doğrudan yabancı yatırımı olma özelliğini taşıyan bir santraldir. Bu analiz ithal kömür yakıtlı bir termik santralin finansal fizibilitesinde yaşanabilecek sorunlara dikkat çekmektedir.