Kara Rapor 2019

Hazırlayan kurum: Temiz Hava Hakkı Platformu
Yayımlandığı tarih: Mayıs 2019


Güncel veriler dünya nüfusunun %91’inin Dünya Sağlık Örgütü’nün limitlerine göre kirli hava soluduğunu gösteriyor. Tüm dünyadan 180 ülkenin dahil edildiği 2018 yılı Çevre Performans İndeksi raporuna göre; hava kirliliği halk sağlığını olumsuz etkileyen çevre kaynaklı en büyük tehlike olarak tanımlanıyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl İngiltere’de yapılan çalışmalar, kirli havanın anne karnındaki bebeğe bile ulaştığına dair yeni bulguları ortaya çıkardı. Tüm bu gelişmelerin ardından, hava kalitesi yönetimi dünyada her geçen gün hem vatandaşlar hem de karar vericiler için daha da önemli bir konu haline geliyor.

Türkiye’deki yansımalara baktığımızda; Konda Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, 2018 yılında Türkiye’de en çok dert edilen çevre sorunu olarak hava kirliliği göze çarpıyor. Araştırmaya katılanlar hava kirliliğini, hayatlarını en çok etkileyen sorun olarak ifade etmiş.

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun ikincisini yayınladığı Kara Rapor çalışması Türkiye genelinde ve İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara özelinde 2016 – 2018 yılları arasında hava kalitesi durumunun 3 yıllık bir incelemesini yapmaktadır.