Yükseliş ve Çöküş 2019

Hazırlayan kurumlar: Greenpeace, Coal Swarm, Sierra Club
Yayımlandığı tarih: Mart 2019


Greenpeace, Coal Swarm ve Sierra Club tarafından senelik hazırlanan rapora göre 2018 yılı, inşaata başlama, inşaat öncesi faaliyetler ve projelerin tamamlanması dahil olmak üzere, kömüre dayalı elektrik üretimine dair tüm belli başlı büyüme göstergelerinde büyük düşüş görülen ardı ardına üçüncü yıl olarak kayda geçti. 2005 yılından bu yana inşa edilen yeni kömürlü termik santral kurulu gücünün yüzde 85’ine ev sahipliği yapan Çin ve Hindistan’da, yeni kömürlü termik santral lisans sayısı rekor derecede düştü. Kömürlü termik santrallerin rekor hızda emekli edilmesi ise devam etti. Üstelik Trump yönetiminin yaşlanan kömürlü termik santralleri işletmede tutma gayretine rağmen, ABD bu konuda başı çekti.