Kara Rapor 2020

Hazırlayan kurum: Temiz Hava Hakkı Platformu
Yayımlandığı tarihi: Ağustos 2020


Kara Rapor 2020, Temiz Hava Hakkı Platformu’nun 2015 yılından beri hava kalitesi analizi için yaptığı üçüncü çalışmasıdır. Rapor, hava kirliliği ve sağlık etkileri hakkında detaylı bilgi arayanlar için bir giriş niteliğindedir. Raporda ayrıca; 2019 yılı özelinde resmi hava kalitesi verilerinin ve 2016 – 2020 yılları arasında hava kalitesi durumunun genel bir incelemesi yapılıyor. Bunun yanı sıra, 2017 – 2019 yıllarında Türkiye’de hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği sınır değerlerine indirilseydi önlenebilecek ölüm sayısı hesaplandı. Raporda ayrıca, hava kirliliği konusunda Türkiye’de eksik olan yasal düzenlemeler belirtiliyor ve son olarak Türkiye’de hava kalitesinin iyileştirilmesi için öneriler sunuluyor.