Hunutlu Termik Santrali ve Adana Hava Kirliliği Teknik Değerlendirme Notu

Hazırlayan kurum: HEAL
Yayımlandığı tarihi:
Mayıs 2020


Bu değerlendirme notu, Adana’nın Yumurtalık ilçesine yapılması planlanan Hunutlu Kömürlü Termik Santrali’nin 2015 tarihinde onaylanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporundaki hava kirliliğine ilişkin bilgilerin ve Adana ilindeki hava kirliliği verilerin incelenmesi için hazırlanmış; ayrıca Adana’da ölçülen hava kirliliği azaltılsaydı önlenebilecek ölümlerin üç farklı senaryo altında çalışılarak bu değerlendirmeye dahil edilmiştir.