Eskişehir Alpu Kömürlü Termik Santrali Sağlık Etki Değerlendirmesi Raporu

Hazırlayan kurum: Temiz Hava Hakkı Platformu
Yayımlandığı tarihi: Ağustos 2020


Temiz Hava Hakkı Platformu, Türkiye’de bir enerji projesi için hazırlanan ilk Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) raporunu açıkladı. Eskişehir’de yapılması planlanan projenin değerlendirildiği “Eskişehir/Alpu Kömürlü Termik Santrali Sağlık Etki Değerlendirmesi” isimli raporda, santralin halk sağlığı üzerindeki etkisi inceleniyor ve karar vericilere izin süreçlerine sağlık etkisinin dahil edilmesi için öneriler sunuluyor.