Ödenmeyen Sağlık Faturası

Hazırlayan kurum: HEAL
Yayımlandığı tarih: Temmuz 2015


Türkiye’de çok büyük miktarda kömürlü termik santral yatırımı planlanıyor. Sağlık ve Çevre Birliği HEAL (Health and Environment Alliance) tarafından hazırlanan bu rapor, hava kirliliğinin sağlık etkileri ile ilgili güncel bilimsel kanıtların bir derlemesini içermektedir.