Enerji [D]evrimi

Hazırlayan kurum: Greenpeace
Yayımlandığı tarih: Mayıs 2015


Dünya hızla yenilenebilir enerjilere doğru yol alıyor. Geçtiğimiz sene devreye alınan santrallerin %60’ı yenilenebilir enerji santralleriydi. Bu teknolojiler geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yarı yarıya ucuzladı. Artık kanıtlandı: Yenilenebilir enerji güvenilir, uygulanabilir ve hazır! Türkiye bir yol ayrımında; enerji ihtiyacı gelişmiş ülkelere göre daha hızlı artıyor, bununla ilgili öngörüsü, üretim kapasitesini gelecek on yıl içerisinde iki katına çıkarmak.