Kömür Sahalarının Güneş Potansiyeli

Hazırlayan kurum: Europe Beyond Coal
Yayımlandığı tarih: Mart 2022


 ‘‘Kömür Sahalarının Güneş Potansiyeli’’ raporuna göre kömürlü termik santrallere kömür sağlayan açık maden ocakları güneş panelleri ile donatılırsa 6,9 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilir.