Türkiye’de Kömüre Dayalı İstihdamın ve Ekonominin Analizi

Hazırlayan kurum: CAN Europe
Yayımlandığı tarih: Haziran 2021


Kömürlü termik santrallerde, kömür madenlerinde kaç kişi çalışıyor? Kömüre dayalı ekonominin Türkiye ekonomisindeki yeri nedir? Türkiye’de Kömüre Dayalı İstihdamın ve Ekonominin Analizi adlı rapor bu sorulara yanıt arıyor ve istihdam yaratma kapasitesi açısından kömür madenciliğinin yerel ekonomilerdeki yerini inceliyor.