İklim Eylemini Artırmak – Türkiye yönetici özeti

Hazırlayan kurum: Climate Action Tracker
Yayımlandığı tarihi: Kasım 2019


Bu çalışmanın odaklandığı alanlar (elektrik arzı, karayolu ve demiryolu yolcu taşımacılığı ve konut yapıları) da dâhil olmak üzere, Türkiye’de iklim eyleminin artırılması bakımından muazzam bir potansiyel bulunuyor. İklim eylemini şimdi artırmak, bir yandan sıfır emisyonlu bir topluma geçiş için teknik açıdan uygulanabilir nitelikte sektörel dönüşüm süreçlerini başlatırken, diğer yandan da Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sağlayacaktır.

İklim Eylem Takipçisi’nin yayımladığı İklim Eylemini Artırmak Serisi kapsamındaki beşinci ülke değerlendirmesi olan bu rapor, Türkiye’nin iklim eylemine ivme kazandırabileceği üç temel alanı inceliyor: Elektrik arzı, karayolu ve demiryolu yolcu taşımacılığı ve konut yapıları sektörü. Rapor, bu alanlardaki eylemlerden sağlanabilecek sera gazı emisyon azaltımları ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik diğer faydaları ortaya koyuyor.